Kippen

Boeren houden kippen voor de eieren en het vlees. Sommige rassen worden gehouden omdat het oud-Hollandse, vaak streekgebonden rassen zijn, die mensen in stand willen houden. Op stadsboerderij Presikhaaf hebben we de AssendelfterNoordhollandse Blauwe, Sabelpootkriel, Baardkuifhoen en Groninger Meeuw. Op de stadsboerderij houden we kippen om het ras en om de eieren. Een kip is een loopvogel.  Ze heeft vleugels, maar kan daar alleen een beetje mee fladderen en niet hoog in de lucht vliegen. Er zijn veel soorten kippen. Er bestaan hele kleine kipjes zoals de Hollandse kriel en de Java Kriel die maar 500 gram wegen. Maar er zijn ook hele grote kippen zoals de Jersey Giant of de Brahma, die wegen wel 4 kilo.

Toom kippen

Een toom is de benaming voor een groep vogels, zoals eenden en hoenders. Kippen zijn sociale dieren die van nature in kleine groepjes leven met een haan, enkele hennen en eventueel kuikens. De groep heeft een duidelijke pikorde. Dat is een vorm van taakverdeling binnen een groep dieren. De sterkste in de groep is de baas. De dieren kennen elkaar en respecteren de sterkste van de groep. De haan verdedigt zijn hennen en zijn territorium tegen indringers en waarschuwt voor gevaar.

We hebben ongeveer 100 echte legkippen. Kippen hebben ruimte nodig. Het mooiste is als de kippen buiten los kunnen lopen. Onze legkippen zijn overdag buiten. Ze kunnen rondscharrelen, zich afzonderen of een stofbad nemen in het zand. ’s Avonds zoeken ze het nachthok met de zitstokken op. De kippen worden ’s nachts opgesloten om ze te beschermen tegen aanvallen van vossen. De kippen van oud-hollandse rassen houden we permanent in het hok. Deze hokken hebben een buitenren met een zandbodem en een nachthok met stokken en leghokken.

Kuikens

Onze kippen leggen bijna elke dag een ei. Die verkopen we aan bezoekers. Eieren worden dagelijks geraapt zodat de kippen niet gaan broeden.
Als het ei bevrucht is door een haan kan er een kuikentje in groeien. In het voorjaar wordt een deel van de eieren in een broedstoof uitgebroed door de kip. Na 21 dagen komen de kuikentjes uit het ei. Lang niet altijd geel zoals veel mensen denken, maar ook bruin of zelfs bijna zwart! Het kuiken kan meteen lopen, eten en piepen. Kippen zijn nestvlieders, ze kunnen snel voor zichzelf zorgen na de geboorte. De meeste andere vogels zijn nestblijvers: ze zijn na de geboorte nog een behoorlijke periode kwetsbaar en afhankelijk van de ouders. In het begin is het kuiken nog wel vaak in de buurt van de hen om zich op te warmen en uit te rusten in het warme dons van zijn moeder. Daarna gaat hij lekker zelf op stap. Als de hen vindt, dat het kuiken te ver weg is roept ze hem door middel van haar geklok weer terug.

Voeding

Kippen eten tussen 75 en 150 gram kippenvoer per dag. Dat is ongeveer 1/20 van het gemiddelde kippengewicht (3 kilo). Wij voere onze kippen met biologische legkorrels. Deze korrel wordt gemaakt van verschillende voedingsstoffen, zodat de kip gezond blijft. Daarnaast krijgen ze elke dag een handjevol graan en groenvoer. Alle kippen krijgen bovendien schelpengrit. Dit grit helpt bij het verteren van voedsel in de maag. Door vermaling ontstaan kleine brokjes waar het spijsverteringssap goed bij kan.

Kippen op stadsboerderij De Korenmaat

Kippenweetjes

 • Een mannetjeskip noemen we haan. Een vrouwtjeskip heet hen. Hun jong is een kuiken.
 • Eerst bestaat de vacht van een kuiken uit dons. Maar na een paar dagen verschijnen al de eerste veertjes.
 • De kuikens die je soms op de boerderijen ziet, zijn raskuikentjes. Hier wordt mee gefokt om de rassen in stand te houden.
 • Een kip legt bijna het hele jaar door eieren. In de winter, als de dagen korter worden, leggen ze minder of geen eieren. Ze gebruiken de tijd om een beetje uit te rusten en energie te verzamelen voor de lente.
 • In een ei zit de dooier, het eigeel. Dit is het reservevoedsel in het ei voor als het kuiken gaat groeien tijdens het uitbroeden.
 • In Nederland kun je veel verschillende soorten eieren krijgen: scharreleieren, maïseieren, meergraneneieren. Soms heeft de naam iets te maken met het welzijn van de kippen, soms met het voer dat de kip krijgt. Meergraneneieren en maïseieren zeggen iets over wat de kip gegeten heeft: veel verschillende granen en maïs.
 • Als je kijkt naar het dierenwelzijn, dan zijn er vier categorieën eieren. Biologische eieren: eicode begint met 0, vrije-uitloopeieren: eicode begint met 1, scharreleieren: eicode begint met 2, kooi-eieren : eicode begint met 3.
  – Biologisch ei, code 0: Dit zijn eieren van kippen die zo natuurlijk mogelijk gehouden worden. Ze krijgen veel ruimte, kunnen naar buiten en eten biologisch voer.
  – Vrije-uitloopei, code 1: Deze kippen hebben een behoorlijk goed leven in een ruime stal. Ze kunnen in een uitloop naar buiten wanneer ze willen.
  -Scharrelei, code 2: Scharrelkippen komen nooit buiten! Ze leven in een grote dichte stal met duizenden kippen bij elkaar. Ze kunnen wel vrij lopen en fladderen door de stal. De meeste kippen in Nederland leven zo.
  – Kooi-ei, code 3: Dit is het meest dieronvriendelijke ei! Kooikippen leven altijd in een kooi. In Europa zijn legbatterijen verboden. In Nederland kan je bijna geen legbatterij-ei meer kopen, maar ze worden wel verwerkt in koekjes en dergelijke.

Raskippensoorten

De Groninger Meeuw
De Groninger Meeuw vormt samen met de Duitse Oost-Friese Meeuw een landhoenderras dat rond 1900 veel werd gehouden in Groningen en het aangrenzende Duitse gebied. Het zijn vrij forse hoenders met een mooie kam. De kleurslagen zijn: zilver- of goudpel. Er is ook een krielvorm van dit ras.

groninger meeuw kleur 150 600

Nordhollandse Blauwe
Dit ras dankt zijn naam aan de blauwe kleur, die eigenlijk een blauwgrijze, zogenaamde koekoekkleur is. De Noord-Hollandse Blauwe is een zware kip met een dubbel doel. Dit ras is geschikt als vleeskip, maar ook als legkip. De eieren zijn groot van formaat.

n-hollandse blauwe kleur 150 300

Baardkuifhoen
Dit ras komt al sinds de 16e eeuw in ons land voor. De naam slaat op lange kropveren (de baard) en de lange kopveren (de kuif). De dieren hebben bijna geen kammen en kinlellen. Dit ras werd gehouden voor de eieren en het vlees. Hierboven ziet u de zilver-zwartgezoomde krielvorm.

Baardkuifhoen

Sabelpootkriel
Dit kleine ras is een van onze oudste hoenderrassen. Al in de 16e eeuw werd deze kip gefokt, hoofdzakelijk voor de sier. De naam sabelpoot slaat op de lange beenveren die naar achteren wijzen. Er zijn 16 kleurslagen. Hierboven ziet u de porseleinkleur.

sabelpoot kleur 150 300

De Assendelfter
De Assendelfter is een oud ras dat in de 16e eeuw is ontstaan. De oorsprong van dit ras ligt in het gebied rond Assendelft, een dorp boven de Zaanstreek. Dit ras was bijna uitgestorven en is nu nog steeds een zeldzaam ras. De kam is een zogenoemde rozenkam. Er zijn twee kleurslagen: de goudpel en de zilverpel.

Assendelfter hoen kleur 150 300

Stadsboerderij Presikhaaf is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem